Мениджмънт и управление на събития

orbitabgpleven logo
1/0

КУРС ПО АРТРОСКОПИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА И ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛО НА КАДАВРИ

 

ПЛЕВЕН, 15– 17 МАРТ 2018

 

          Програма                                                                                           Информация за фирми

 

„ИЗНЕСЕНА ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА ПО ПРОЕКТ  „ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ НАУКИ: АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,

 

ТРЯВНА, 16 - 20 АПРИЛ 2018

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”,

 

ПЛЕВЕН, 11 - 12 МАЙ 2018

Форма за регистрация                                Програма                        Форма за резервация/настаняване

 

 

ЕСЕНЕН УИКЕНД НА ХОМЕОПАТИЯТА

 

ТРЯВНА, 29 - 30 СЕПТЕМВРИ 2018

 

 

ХXI-ВА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

 

ТРЯВНА, 29 НОЕМВРИ - 02 ДЕКЕМВРИ 2018

ПОКАНА                                                              ПРОГРАМА