Мениджмънт и управление на събития

1/1

16-ТИ ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

ТРЯВНА, 05-07 ЮНИ 2008

1/1

4-ТИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН КУРС ПО ЕДНДОПРОТЕЗИРАНЕТО НА КОЛЯННА СТАВА

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН, 25-26 ЮНИ 2008

1/1

АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

 

ПЛЕВЕН, 30-31 ОКТОМВРИ 2008

ХІ-ТА РЕГИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ: ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ– ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ

 

ТРЯВНА, 28 – 30 НОЕМВРИ 2008

GSM : +359 888 882 905

GSM : +359 889 789 494

E-mail :

 

orbitapl@yahoo.com