Мениджмънт и управление на събития

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА: ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В КОСТНО-СТАВНАТА ХИРУРГИЯ

 

РИВИЕРА ХОЛИДЕЙ КЛУБ ВАРНА, 21-23 МАЙ, 2009

1/1

17-ТИ ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

ТРЯВНА, 22-23 ОКТОМВРИ 2009

ХІІ-ТА РЕГИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

 

ТРЯВНА 27-29 НОЕМВРИ 2009

GSM : +359 888 882 905

GSM : +359 889 789 494

E-mail :

 

orbitapl@yahoo.com